สถานที่ตั้ง   บ้านเลขที่ 49 หมู่ 4 ตำบลโคกกรวด  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  26130

นายพัฒนาการ  จิตรมิตร  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านา จังหวัดนครนายก

นางภัคจิรา   จิตรมิตร ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ธิดา  2 คน

1.นางสาวชุติกาญจน์   จิตรมิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

2.เด็กหญิงรัญชนา  จิตรมิตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนครนายกวิทยทคม

 

 

 

Advertisements